Şehirleşme ve yaşam tarzımızın değişmesi sonucunda yeni bir hastalıkla tanıştık. Gastroözofajiyal reflü (kısaca reflü) adı verilen bu hastalık midedeki asit içeren salgının yemekborusuna kaçarak yol açtığı şikayetlere hekimlerce verilen addır. Bu hastalığın günümüzde çok söz edilir olmasının sebebi, hekimlerimizin bu hastalığı daha kolay teşhis edebilir hale gelmesi ve eskiden gastrit diye adı konulmuş bir çok hastalığın aslında reflü olduğunun anlaşılmasından başka bir şey değildir. Reflü hastalığı toplumun %1-2?sini ilgilendiren bir durum olmakla beraber, hayat kalitesini ciddi biçimde etkileyen reflü problemi bir çok kişide görülmektedir. Bu hastalığın tedavisinde basit bir ilaç kullanımından, cerrahi tedaviye kadar bir çok seçeneğimiz var. Önemli olan hastaya uygun tedavinin belirlenmesidir. Bu web sitesi hastalara yönelik olarak hazırlanmıştır. Temel amacımız hastalarımızın anlayabileceği şekilde bu hastalık hakkındaki bilgileri onlara sunmaktır. Her daim canlı tutmayı amaçladığımız bu web sitesinde sizlerden de mesajlar bekliyoruz.
Saygılarımızla, 

Prof.Dr.Oya Uygur-Bayramiçli     
Gastroenteroloji ve Hepatoloji uzmanı

Prof.Dr.Hasan F.Batırel
Özofagus Cerrahisi 

Haberler